Про Академію
Головна Фотогалерея Новини Контакти
Академія
Факультети
Центри
Бібліотека
Експозиції та художники
Студентське життя
Мистецькі акції
Абітурієнтам

 

ВИМОГИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ТРЬОХ ТУРІВ ТВОРЧИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.020205 «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»

                І  тур           РИСУНОК

Спеціалізації:“Графіка”(вільна, оформлення та ілюстрація книги,графічний дизайн), «Станкова і монументальна скульптура»,

«Станковий живопис, театрально-декораційний живопис»

 

Завдання: ПОСТАТЬ ОГОЛЕНОГО НАТУРНИКА, ЩО СТОЇТЬ З ОПОРОЮ НА ОДНУ НОГУ

(Обов’язкове виконання не менше трьох варіантів ескізів до постановки (лінійні, тональні).

Термін виконання – 12 годин (три дні по 4 години)

Матеріал виконання – папір, графітний олівець.

 Розмір паперу:- А-2 (40х60), папір натягнутий на планшет.

Мета завдання – виявити професійний рівень абітурієнта з рисунку, його вміння бачити пропорції, характер,форму і хист до художнього відображення та узагальнення. Виконуючи рисунок, абітурієнт виявляє своє вміння компонувати (розміщувати) зображення фігури на площині паперу, демонструє відповідні знання щодо методу і методики послідовного виконання академічного рисунку, орієнтування та дотримування правил і законів лінійної перспективи. Абітурієнт повинен вміти виявити головне і другорядне, структурувати форми, приводячи їх до єдиної системи гармонійного поєднання частин і цілого, показати знання про анатомічну будову людського тіла і знання основ перспективи, як системи цілісних знань для відтворення дійсності. Показати на високому рівні виконавську майстерність техніки рисунку, розвиток смаку і відчуття стилю.


Абітурієнт повинен знати:

·        Загальні принципи, закономірності побудови рисунку.

·        Закони основ композиції і правила поетапного ведення академічного рисунку.

·        Основи пластичної анатомії у побудові елементів людського тіла та в цілому.

·        Пропорційність і співвідношення частин і цілого (поняття модуль і канон).

·        Роль і місце рисунку в різних видах образотворчого мистецтва.

·        Основи перспективи і нарисної геометрії, як невід’ємні складові академічної грамоти, їх роль у виявленні форм і об’єктів.

·        Прийоми, манери, стилістику виконавської майстерності рисунку у всіх видах і жанрах образотворчого мистецтва.


Абітурієнт повинен вміти:

·        Відтворювати форми і об’єкти дійсності методом реалістичного рисування.

·        Виконувати академічне завдання за відведений термін часу.

·        Вільно володіти конструктивною побудовою рисунку з усвідомленням об’ємно-просторової форми.

·        Вільно володіти просторовим моделюванням форми і об’єктів.

·        Вільно виявляти форму тоном, шляхом пластичного моделювання, розуміючи їх внутрішню логіку конструктивної побудови.

·        Виявляти психологічний стан, характер, настій, поєднуючи форму і зміст, використовуючи контраст і нюанс, затемнення і висвітлення форми.

 

Оцінюється здатність цілісного бачення (сприйняття) натури, вміння побудувати форму на площині, використовуючи знання з анатомії та перспективи при зображенні фігури та окремих частин фігури: голова, кісті рук, стопи ніг; узагальнювати зображення, тобто підпорядковувати деталі цілому. Своєю роботою абітурієнт має продемонструвати наявність художнього смаку.


Рекомендована література

1.     Учебный рисунок в Академии  художеств: Альбом/Под. Ред. Б.С.Угарова; Авт.-сост. Д.А. Сафаралиэва. – М., Изобразительное искусство, 1990.

2.     Тихонов С.В. Рисунок: Учебное пособие для вузов/Тихонов, В.Г.Демьянов, В.БПодрезков, - М., Стройиздат, 1995.

3.     Баммес Г. Обнаженный человек. – Дрезден, 1982.

4.     Баммес Г. Художественная пластическая анатомия. – Дрезден, 1988.

5.     Барщ А.О. Рисунок в средней художественной школе. – М., Изд-во Академиих удожеств СССР, 1963.

6.     Кулебакин Г.Н. Рисунок и основы композиции: учебник для СПТУ/под ред. Т.Л.Кильке. – 3-е изд., перер. и доп. – М., Высшая школа, 1988.

7.     Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека: Учебное пособие. – М., Изд. Искусство. 1989.

8.     Ростовцев Н.Н. Очерки по истории методов преподавания рисунка: Учебное пособие. – М., Изд. Искусство. 1983.

9.     Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиция. Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности 21.09 «Черчение        рисование и труд». – 2 –е изд., перераб. И доп. – М., Просвещение, 1981.

10.           Ли Н.Г. Основы  ученого  академического рисунка. – М., изд., Эксмо. 2003.

 

 

          

                   ІІ тур           ЖИВОПИС

Спеціалізації:

«Графіка»(вільна, оформлення та ілюстрація книги,графічний дизайн)

«Станковий живопис, театрально-декораційний живопис»

 

Завдання: ЄТЮД  ОГОЛЕНОГО  ЧОЛОВІЧОГО  ТОРСУ

(Обов’язкове виконання не менше трьох варіантів ескізів до постановки (тональні та у кольорі)

Термін виконання – 12 годин (три дні по 4 години)

Розмір: 80х60 см

Матеріал виконання: полотно, олія, папір, акварель, гуаш, темпера, акрил.

Мета завдання: Виявити стан професійної підготовки абітурієнта з живопису.

Абітурієнт повинен продемонструвати відповідні знання щодо методу і методики послідовного виконання завдання з академічного живопису. Вміти виявити головне і другорядне, структурувати форми, приводячи їх до єдиної системи гармонійного поєднання частин і цілого, показати знання про анатомічну побудову людського тіла і знання основ перспективи, як системи цілісних знань для відтворення дійсності. Показати високий рівень виконавської майстерності техніки живопису, художнього смаку і відчуття стилю.

Абітурієнт повинен знати:

·        Загальні принципи, закономірності створення колориту у живописі.

·        Закони основ композиції і правила поетапного ведення академічного живопису.

·        Основи пластичної анатомії у побудові  частин людського тіла та в цілому.

·        Пропорційність і співвідношення частин і цілого (поняття модуль і канон).

·        Роль і місце живопису в різних видах образотворчого мистецтва.

·        Основи перспективи і нарисної геометрії як невід’ємних складових

академічної грамоти, їх роль у виявленні форм і об’єктів.

Абітурієнт повинен вміти:

·        Відтворювати форми і об’єкти дійсності методом реалістичного живопису.

·        Виконувати академічні завдання за відведений термін часу.

·        Вільно володіти конструктивною побудовою живописного твору з усвідомленням об’ємно-просторової форми.

·        Вільно володіти просторовим моделюванням форм і об’єктів кольором.

·        Вільно виявляти форму кольором, шляхом пластичного моделювання, розуміючи внутрішню логіку їх конструктивної побудови.

·        Виявляти психологічний стан, характер, настій, поєднуючи форму і зміст, використовуючи контраст і нюанс, затемнення і висвітлення форми.

·        Вільно володіти конструктивною схемою побудови чоловічого торсу, його формою в залежності від пози, жесту, положення в просторі та середовищі.

·        Уважно дослідити пластичну форму, індивідуальні особливості торсу, загальний вигляд, цілісний силует, тональний контраст, колорит, виявлення деталей ті їх місце в цілому.

Оцінюються знання та навички відтворення з натури, визначення великих форм, їх характер; пропорційна закономірність розташування м’язів; виконавські можливості в моделюванні торсу, середовища,  виявлення інтегрованих знань і навичок передачі тривимірного простору кольором; знання правил технології застосування живописних матеріалів та наявність художнього смаку.

 

Рекомендована література

1.     Белютін Е.М. Початкові відомості з живопису., К.:Держ. Вид-во образотв. мист-ва, 1958.;

2.     Унковский А.А. Живопись Вопросы колорита. Учебн. Пособие для студентов вузов., М.: Просвещение, 1980 – 128 с.;

3.     Русская жанровая живопись ХІХ нач. ХХ века. Альбом., М.: Искусство, 1964. – 380 с.;

4.     Древнерусская живопись. Третьяковская галерея., М.: Изоизд, 1963.;

5.     Шедевры живописи в зарубежных собраниях. Альбом., М.: Изоб. иск-во, 1973,- 168 с.;

6.     Шишкин И.И. Альбом., М. Искусств, 1965,;

7.     Шагал Марк. Альбом., Цюрих. 1977. – 98 с.;

8.     Пикассо. Альбом.,  Цюрих. 1977. – 98 с.;

9.     Модильяни. Альбом., Париж. 1967.;

10.           Босх. Альбом., Прага, - Одеон – 81 с.;

11.           Ван-Дейк. Альбом., Будапешт, Корвина. 1970. – 50 с.;

12.           Брейгель Питер. Альбом., Прага, - Одеон. 1975. – 88 с.;

13.           Мане Едуард. Альбом., Берлин. -1961. – 46 с.;

14.           Курбе Гюстав. Альбом., Лейпциг. – 1960. – 59 с.;

15.           Вин цент Ван-Гог. Альбом., Прага, Артия. – 1963, - 38 с.;

16.           Гоген. Взгляд из России. Альбом., М.: Сов. Художник, 1990. – 363 с.;

17.           Дюрер Альбрехт. Альбом., Лейпциг, 1982. – 72 с.;

18.           Сезанн. Альбом. Бухарест, 1984. – 63 с.;

19.           Матис Анри. Альбом., Варшава.: 1970. – 75 с.;

20.           Ренуар О. Альбом., Л.: Аврора, 1973, - 153 с.;

21.           Князева В.Г. Рерих Н. Альбом., М.:Искусство, 1968.;

22.           Никич Г. Виктор Эльконин. М.: Сов. Художник. 1985, - 102 с.;

23.           Государственный Эрмитаж. ЖивописьXVIIXVIII веков. Альбом. Л. Изд-во Эрмитажа. – 95 л. Илл.;

24.           Василий Кандинский. Художник и время. Альбом., М. Галарт. 1994. – 64

25.           Бродский И.И. Альбом., М. Сов. Художник, 1956. – 326 с.;

26.           Алпатов М.А. Александр Иванов. Альбом. М. Искусство, 1956. – 332 с.;

27.           Гольдшейн С.Н. И.Н. Крам ской. Альбом., М. Искусство, 1982. – 477 с.;

28.           Репин И.Е. Альбом. М. Искусство, 1982. – 477 с.;

29.           Федоров-Давыдов А.А. Левитан. Альбом., М. Искусство, 1982. – 477 с.;

30.           Мальцева Ф.С. А.К.Саврасов. Альбом. М. Искусство – 1976. – 546 с.;

31.           Курочкина Т.И.  Иван Николаевич Крамской. Альбом., М. Изобр. иск-во, 1980. – 208 с.;

32.           Карл Брюллов. Альбом. М. Изобр. Иск-во, 1988. – 288 с.;

33.           Под ред.. Турчина В.С. Орест Кипренский. Альбом. М. Изобр. Иск-во, 1975. – 165 с.;

34.           Тетяна Яблонська Католог виставки. К. 1997.;

35.           Михайло Ткаченко. Альбом. К. Мистецтво, 1981. – 23 с.;

36.           Кальнинг А.К. Акварельная живопись. Учеб. Пособие, М. Искусство, 1968. – 73с.;

37.           Лепикаш В.А. Живопись акварелью. М. Изд-воАкадем. Худ. СССР. 1961. – 112с.;

38.           Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М., 1965.;

39.           Гренберг Ю.И. Технология  живописи. – М., 1982.;

40.           Кальнинг А.К. Акварельная  живопись. Краткое руководство. – М., 1981.;

41.           Киплик Д.И. Техника живописи. – М., 1950.;

42.           Унковский А,А, Живопись. Вопросы колорита. – М., 1980.

43.           Рубенс П.П. Альбом. Прага, Артиа, 1961.;

44.           Рембрандт. Альбом. Прага, Артиа, 1960.;

45.           Франсиско Гойя. Альбом. М. Зоб. Иск-во, 1973. – 214 с.;

46.           ЭльГреко. Альбом. Будапешт, Корвина;

 

 

ІІ тур  СКУЛЬПТУРА

Спеціалізація  «Станкова і монументальна скульптура»

Завдання: ЕТЮД ОГОЛЕНОЇ ПОСТАТІ НАТУРНИКА (КРУГЛА СКУЛЬПТУРА)

Термін виконання: 12 годин (три дні по 4 години).

Матеріал виконання: глина.

Розмір  - до 100 см

Мета завдання: виявити рівень професійної підготовки абітурієнта зі скульптури. Здатність цілісного сприйняття  натури, її пластики та форми; вміння виявити головне та другорядне, структурувати, приводячи форми до єдиної системи гармонійного поєднання частин і цілого;

 Знання  щодо  академічної побудови людського тіла;

 рівень виконавської майстерності, розвитку смакових якостей та відчуття стильових особливостей у різних напрямках скульптури, а також розвитку індивідуальної техніки виконання.

Рівень підготовки абітурієнта щодо виконання професійної академічної скульптури. Продемонструвати методи послідовного виконання академічного ліплення, виявлення головного та другорядного, виявлення  знання про академічну побудову людського тіла та основ пластики, майстерність ліплення,  художньо-естетичне відчуття стилю, а також творче застосування різноманітних художніх технік виконання.

 Вміння пластично відтворювати свій творчий задум у скульптурі, вміння правильно вирішувати поставлену мету в ескізах і замальовках, втілювати у скульптурній роботі. Вміння у реалістичній формі показати деталізацію, фактуру.

Відтворити силует (цілісний, загальний), враховуючи конструктивну побудову і пропорційні співвідношення.

 Передавати стан людини, демонструючи володіння пластикою та анатомією.

Досконало відтворювати у скульптурі пластику людського тіла.

Моделювати деталі частин людського тіла.

Вміти виконати академічне завдання за певний відрізок часу, враховуючи дані вимоги.

Оцінюється поетапне ведення роботи над етюдом: виявлення точки опори (центра ваги), руху всієї моделі та її основних частин, точного визначення пропорцій та характеру постаті.

 Перевіряється рівень знань з пластичної анатомії  та досвід у використанні  художніх трактовок поверхонь форми в роботі над великою формою, її деталями, їх пластичним і конструктивним зв’язком.


Рекомендована література

1.     Е. Пантері. – «Лепка», Изд. Ак.худ., М., 1963.

2.     К.Бараски- Трактат по скульптуре. Изд.:Меридиане, Бух., 1964.

3.     Голубкина А.С. Декілька слів про ремесло скульптора. М., 1960

4.     Молева Н. та Белютін Е. Педагогічна система Академії мистецтв у ХVІІІст. 1956

5.     Суслова Е.Н., Михаїл Павлов. Скульптура ХVІІІ ст. Изд. АН СССР, 1957

6.     Крестовський І.В. Монументально-декоративна скульптура. – «Искусство», 1949

7.     Мухіна В.І. В зб.: Питання розвитку радянської скульптури. М., 1953

8.     Крестовський І.В. Скульптура. Л., 1960

9.     Бройдо Д. «Руководство по гипсовой формовке художественной скульптуры». М., 1949

10.           Шуазі О. Будівельне мистецтво стародавніх римлян. М., 1938

11.           Бленкс Р. та Кенеді Г. Технологія цементу та бетону. М., 1987

12.           Сєдов А.Д. Досвід втілення литого бетону для скульптури. 1960

13.           Радянське авторське свідоцтво № 91632, 1950

14.           Мухіна В.І. Художня спадщина, 1960, т. ІІ

15.           Соловйов С.М. Історія Росії з давнього часу, т.ІІ

16.           Мухіна В.І. Літературно-критична спадщина. М., 1960

17.           Паустовський К.Г. Повість про життя. – Зб. твор., т.3. М., 1957

18.           Збірка Технологія кольорових металів та сплавів. М., 1947

19.           Ніколадзе Я М. Рік у Родена. 1946

20.           «Литейное производство», 1954, №7

21.           Долгов А. Пам‘ятники та монументи. 1860

22.           Заварзин А.А. Каталог обробних матеріалів та виробів. М., 1961

23.           Орлов А.М. Пошук засобів установки мармурових  облицьовок та їх збереження. 1958

24.           Архіпов М.І. та Раскін А.Г. Петродворець. Л., 1961

25.           Разумовська С. Василь Олексійович Ватагін. М., 1956

26.           Шуригін Б.І. Борис Іванович Орловський. М.-Л., 1962

27.           Ватагін В.О. Різна дерев‘яна скульптура. – «Художник», 1962, №12

28.           Хрипунов Ю.Д. Архітектура Великого театру у Москві. 1955

29.           Вазарі Д. Життєопис найбільш відомих живописців, ваятелів та зодчих. Т.1, 1956

30.           Жебелев А.І. Ведення в археологію. Т.ІІ, 1923

31.           Пилявський В.І., Стасов – архітектор. Л., 1963

 

 

 

                       ІІІ тур       КОМПОЗИЦІЯ

 Спеціалізації:

«Графіка»(вільна, оформлення та ілюстрація книги,графічний дизайн)

«Станковий живопис, театрально-декораційний живопис»

 

Завдання:  КОМПОЗИЦІЯ У КОЛЬОРІ  НА ЗАДАНУ ТЕМУ

(обов’язкове виконання 3-5 ескізів – композиційних пошуків в тоні та кольорі)

Термін виконання:  8 годин (1 день)

Матеріал:  полотно, олія,папір, гуаш, акварель, темпера (за вибором вступника).

 Розмір:  60см за більшою стороною.

Мета завдання: виявити рівень знань та вмінь абітурієнта.

Абітурієнт повинен створити жанрову композицію на задану тему, в якій продемонструвати художньо-творчу уяву, оригінальне нестереотипне асоціативно-творче мислення, художньо-образні якості зорового сприйняття, спостережливості, зорової пам'яті, знання композиційних засобів виразності, законів композиційної побудови жанрової реалістичної композиції. Оригінально вирішити композицію, проявити індивідуальний підхід що до вирішення теми та розкриття ідеї, творчого задуму композиції. Досягти цілісності композиції.

Абітурієнт повинен знати:

        Основи естетичного сприйняття дійсності.

        Основи композиційної побудови мистецького твору.

        Художні техніки і матеріали, інструменти, обладнання творчої майстерні.

        Знати технологічні процеси виготовлення і створення творів в різних напрямках образотворчого і декоративно - прикладного мистецтва (художньо-виробничі майстерні, обладнання).

        Знати професійну термінологію і вміти застосовувати на практиці.

        Знати такі поняття як:

 

1.  форма (силует, частина і ціле, пропорції, конструкція тощо);

2.          простір і об'єкт;

3.          знання законів, закономірностей, прийомів , засобів виразності;

4.          колір (кольорові сполучення, кольорові поєднання, знайдені майстрами різних епох і художніх спрямувань).

Реалізація трьох аспектів художньо-творчого розвитку у практичній роботі на площині та в об'ємі передбачає створення продуктів творчої діяльності:

        історія і традиції розвитку предмету «композиція»;

        поняття манера, стиль (орієнтуватись в стильових особливостях);

        поняття тривимірного простору, об'єму, просторової побудови середовища;

        основи перспективи, закони лінійної перспективи, повітряної перспективи, зворотньої перспективи, просторової побудови зображення;

        знати аспекти художнього розвитку (реальне, декоративне, абстрактне (безпредметне, не фігуративне).

Твори мистецтва на площині :

·        графіка

·        живопис

·        прикладна графіка

·        прикладний живопис

·        декоративно-прикладне мистецтво

·        декоративно-орнаментальна композиція (станкового характеру за мотивами художніх промислів);

·        декоративно-графічна робота (передбачає включення шрифту в композицію, макет книги, поштова марка, листівка, плакат тощо);

·        монументально-декоративна композиція (ескіз, імітація мозаїки, вітражу тощо).

 

 

 

 

Твори мистецтва в об'єкті :

· скульптура, архітектура, дизайн (в
реалістичному аспекті);

·   архітектура, дизайн, декоративно -

прикладне мистецтво;

·    скульптура, архітектура (в абстрактному, безпредметному не фігуративному аспекті):

-         фронтальна композиція (фасад, абстрактний рельєф, тощо);

-         об'ємна композиція (монумент, абстрактна, кругла скульптура тощо);

-         глибинно-просторова композиція (об'єкт, проект, ансамбль).

 

Абітурієнт повинен вміти:

•   свідомо обирати той або інший жанр, вид мистецтва для здійснення свого художнього задуму;

        вирішувати композиційні задачі на рівні конструктивної побудови;

        здійснювати пластичне відтворення та виявлення форми в просторі, середовищі , за допомогою ліній, тону, кольору, об'єму (дотримуватись відведеного терміну часу на здійснення роботи);

        продемонструвати композиційні властивості засобами всіма можливими засобами виразності, такими, як: єдність, співрозмірність, динамічний і статичний стани, ритм, симетрія і асиметрія, контраст і нюанс, масштаб і пропорції тощо.

Основи кольорознавства:

        вміти використовувати колір для передачі своїх емоцій, певного стану, настрою в різних видах художньої діяльності;

        вміти декоративно трансформувати реальні форми в роботі на площині та в об'ємі;

        вміти зробити модифікацію (видозміни) форм, шляхом зміни пропорцій, перетворення статичного стану в динамічний, комбінування конструкцій і схем композиції;

        виконати за відведений термін часу станкову композицію на задану тему, вільну тему;

        вміти збирати необхідний матеріал для виконання композиції і вміти     

     переносити замальовки і начерки з натури в простір композиції;

 

 

 

        вміти відобразити об'ємно просторове середовище з урахуванням основ  

     повітряної перспективи (перший, другий, третій плани);

        вміти використовувати допоміжну літературу для виконання  

     композиції (книги, журнали, кіно, фотоматеріали);

        вміти застосовувати "структурну режисуру" відповідно законів

     образотворчого мистецтва, використовуючи власне сприйняття,

     формування творчого задуму, практичну творчу реалізацію.

 Спеціалізація     «Станкова і монументальна скульптура»

Завдання: ЕСКІЗ НА ЗАДАНУ ТЕМУ КРУГЛА СКУЛЬПТУРА

Термін виконання: 8 годин (один день)

Матеріал виконання:, пластилін

Розмір: – 25-30 см

Мета завдання: виявити рівень професійної підготовки абітурієнта з композиції. Його здатність вирішувати експромтом композицію на задану тему. Перевірити рівень та неординарність композиційного мислення, вміння користуватися основними прийомами і засобами виразності у скульптурі.

Оцінюється поетапне ведення роботи: розробка композиційних пошуків (3-5 графічних ескізів), знання з пластичної анатомії, пластики форм, законів пропорційності, цілісності, підпорядкованості головного і другорядного – всього арсеналу композиційних засобів пластичної виразності форми для найкращого, повного відображення змісту та максимального розкриття теми свого твору.

Абітурієнт повинен знати:

Основи композиції, закони побудови об’ємно - просторової композиції, вміти втілити і розкрити художній задум.

Знати технологію скульптури (матеріали, інструменти, обладнання)

Вміти побачити емоційний та психологічний вплив скульптури  на людину.

Мати поняття про форму та об’єм.

Розуміти поставлене викладачем завдання, його зміст.

Мати уяву про різноманітні стилі у скульптурі.

Знати види скульптури.

Планувати послідовність виконання постановки або композиції.

 

Рекомендована література

 

1.     Михайленко В.Є., Яковлєв М.І. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення) Навч.  Посіб. Для студ. Вузів. К. Каравела, 2004. – 304 с.;

2.     Яковлєв М.І. Композиція + геометрія. К Каравела. 2007. – 240 с.;

3.     Белютин Э.М. Основы изобразительной грамоты, М. Сов. Россия. 1961. – 231 с.;

4.     Раушенбах Б.В. Пространственные построения в древнерусской живописи. М. Наука. 1975. – 183 с.;

5.     Шорохов Е.В. Основы композиции  Учебное пособие для вузов. М. Просвещение, 1979. – 303 с.;

6.     Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения. М. Искусство, 1970.;

7.     Зингер Л.С. Очерки теории и истории портрета. М. Изобразительное Искусство,1986. – 328 с.;

8.     Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. – М.. 1981.;

9.     Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М., 1977.

10.                       Капланова С.Г. От замысла и натуры к законченному произведению. – М., 1981.;

11.                       Стасевич В.Н. Пейзаж. Картина и действительность. – М.. 1981.;

12.                       Шорохов Е.В. Композиція. – М., 1986.